limonen

Hva er limonen?

18.08.2023

Terpener er organiske forbindelser som finnes i mange planter og dyr. Disse forbindelsene gir plantene deres særegne aromaer og smaker, og de spiller også en viktig rolle for menneskers helse. De siste årene har det vært en økende interesse for å studere terpener på grunn av deres potensielle terapeutiske anvendelser.

En av de vanligste terpenene i naturen er limonen, som finnes i eteriske oljer fra mange forskjellige planter, blant annet sitron, lime, appelsin og grapefrukt. Limonen har en frisk sitrusduft og brukes ofte som duftstoff i parfymer, rengjøringsmidler og kosmetikk.

Denne artikkelen gir en oversikt over limonen, inkludert kjemisk struktur, kilder i naturen, helsemessige fordeler ved inntak eller bruk av limonen hos mennesker og dyr samt industriell bruk. Betydningen av å studere denne forbindelsen vil også bli diskutert.

Definisjon av terpener

Terpener er en stor gruppe organiske forbindelser som produseres av ulike planter og dyr. De er ansvarlige for mange forskjellige aromaer og smaker som finnes i naturen, for eksempel furulukt fra pinen eller lavendelduft fra linalool. Terpener spiller en viktig rolle ikke bare for planter, men også for mennesker, siden de kan ha terapeutiske egenskaper når de inntas eller påføres lokalt.

Hva er terpener?

Fordelene med terpenforbruk varierer avhengig av hvilken type terpen som er til stede, men inkluderer betennelsesdempende effekter for å redusere betennelse i hele kroppen. Noen terpener kan også ha immunforsterkende egenskaper.

Kortfattet oversikt over limonen

Limonen er en spesiell type terpener som vanligvis finnes i sitrusfrukter som sitron, lime og appelsiner, men som også forekommer naturlig i flere andre plantearter som einerbær, selleri, mynte, fennikel, timian og sypresser. Det er en fargeløs væske som har blitt brukt i ulike produkter på grunn av den karakteristiske sitrusduften.

Limonen finnes i rengjøringsprodukter, deodoranter, sjampo, luftfriskere og til og med i loppe- og flåttmidler for kjæledyr. I tillegg brukes det som smaksstoff i mat og drikke.

Limonen er klassifisert som et syklisk hydrokarbon, noe som betyr at det inneholder både karbon- og hydrogenatomer i en ringstruktur. Den kjemiske formelen er C10H16, noe som gjør den lettløselig i oljer og fett, men ikke i vann.

Betydningen av å studere limonen

Limonen har blitt studert på grunn av sine terapeutiske egenskaper, som inkluderer betennelsesdempende effekter og immunforsterkende egenskaper, samt potensialet for å forebygge eller behandle visse typer kreft. I tillegg gjør limonenes industrielle bruksområder, for eksempel som smaks- og duftstoffer, det til et viktig stoff å forstå fra et kommersielt ståsted. Utvinningsmetodene og kildene til limonen kan dessuten ha miljømessige konsekvenser.

Det er viktig å forstå hvor mye limonen som trengs for å oppnå visse effekter og samtidig minimere eventuelle negative effekter på miljøet. Å studere limonen hjelper oss ikke bare med å forstå denne terpenen i seg selv, men har også bredere anvendelser for bedre å forstå terpenenes rolle mer generelt.

Hva er limonen?

Kjemisk struktur og egenskaper

Limonen er en naturlig forekommende terpen som tilhører klassen av sykliske monoterpener. Monoterpener er en gruppe organiske forbindelser som ofte finnes i planter og har den karakteristiske kjemiske formelen C10H16.

De består av to isoprenenheter som er koblet sammen hode-til-hale, og limonen har molekylformelen C10H16 med en molarmasse på 136,24 g/mol. Strukturen til limonen består av to kirale sentre, noe som gjør det optisk aktivt, det vil si at det kan rotere planpolarisert lys.

Molekylet har to enantiomerer, (R)-limonen og (S)-limonen, som har samme kjemiske formel, men ulik plassering av atomene. (R)-limonen er mer vanlig i naturen enn motstykket.

Limonen er en klar væske med sterk sitrusaroma og -smak. Det er lite løselig i vann, men oppløses lett i organiske løsemidler som etanol og heksan.

Kilder til limonen i naturen

Limonen finnes naturlig i mange plantearter, blant annet sitrusfrukter (sitroner, appelsiner), peppermynte, rosmarin, einerbær, fennikelfrø, korianderfrø og furunåler. Det finnes mest limonen i eteriske oljer utvunnet fra sitrusskall. I planter har limonen flere funksjoner, som for eksempel å tiltrekke seg pollinatorer eller frastøte planteetere.

Limonen i cannabis

Den høye konsentrasjonen av limonen i sitrusfrukter fungerer også som et antimikrobielt middel ved å hemme veksten av bakterier og sopp på fruktens overflate. I tillegg til at limonen er utbredt i planter, finnes det også i enkelte insekter og dyr, som maur og rødrev.

Utvinningsmetoder

Eterisk limonenolje utvinnes vanligvis fra sitrusskall ved hjelp av ulike metoder som kaldpressing, dampdestillasjon eller løsemiddelekstraksjon. Kaldpressing innebærer mekanisk separering av oljen fra skallet, mens dampdestillasjon innebærer oppvarming av skallet og oppsamling av oljedampen.

Ved løsemiddelekstraksjon brukes kjemikalier som heksan til å løse opp limonen og andre aromatiske forbindelser fra skallet. Valget av metode avhenger av flere faktorer som utbytte, renhet og kostnad.

Kaldpressing og dampdestillasjon anses som mer miljøvennlige enn løsemiddelekstraksjon, siden de ikke krever skadelige kjemikalier. Løsemiddelekstraksjon gir imidlertid en høyere konsentrasjon av limonen enn de andre metodene.

I tillegg til eteriske oljer kan limonen også utvinnes gjennom kjemisk syntese eller fermentering ved hjelp av mikroorganismer som gjær eller bakterier. Disse metodene brukes hovedsakelig til industrielle formål og ikke til å fremstille limonen av mat- eller kosmetikkvalitet.

Helsefordeler med limonen

Betennelsesdempende egenskaper

Betennelse er kroppens naturlige respons på skade eller infeksjon, men kronisk betennelse kan bidra til en rekke helseproblemer, inkludert kreft, hjertesykdom og autoimmune lidelser. Limonen har vist seg å ha kraftige betennelsesdempende effekter

En studie publisert i Journal of Medicinal Food viste at limonen reduserte betennelser hos rotter med leddgikt og forbedret deres bevegelighet og styrke. En annen studie på humane celler in vitro viste at limonen hemmet produksjonen av inflammatoriske proteiner.

Oksidasjonshemmende effekter

Limonen er også en kraftig antioksidant, noe som betyr at den bidrar til å beskytte celler mot skader forårsaket av frie radikaler. Frie radikaler er ustabile molekyler som kan skade DNA og andre cellekomponenter, noe som fører til aldring og sykdom. En studie viste at limonen har betydelig antioksidantaktivitet både in vitro og in vivo.

Potensial for kreftbekjempelse

Flere studier har undersøkt limonenes potensielle krefthemmende effekt. En studie publisert i Cancer Prevention Research viste at limonen kan bremse veksten av brystkreftceller ved å indusere apoptose (programmert celledød). En annen studie på rotter med brystsvulster viste at oral administrering av limonen reduserte svulstveksten.

Studier har også antydet at limonen kan ha anti-krefteffekter mot prostatakreft, lungekreft, leverkreft og hudkreft. Det er imidlertid behov for mer forskning for å forstå hvordan limonen påvirker ulike typer kreftceller. 

Styrker immunsystemet

Limonen har også vist seg å styrke immunforsvaret ved å øke antallet hvite blodlegemer og aktivere naturlige drepeceller (celler som bidrar til å bekjempe virus og svulster). En studie publisert i Phytotherapy Research viste at tilskudd av limonen økte antallet hvite blodlegemer hos mus.

I tillegg har limonen vist seg å ha antibakterielle og antivirale egenskaper. En studie publisert i Journal of Applied Microbiology viste at limonen hemmet veksten av flere bakteriestammer, blant annet Staphylococcus aureus og Escherichia coli.

En annen studie på humane celler in vitro viste at limonen reduserte replikasjonen av herpes simplex-virus-1. Disse funnene tyder på at limonen kan være et nyttig naturmiddel for å bekjempe infeksjoner.

Helsefordelene med limonen er mange og mangfoldige. Forskere oppdager stadig nye måter denne terpenen kan forbedre menneskers helse på, fra dens betennelsesdempende og antioksidanteffekter til dens potensial som kreftbekjempende middel og immunsystemforsterker.

Industrielle anvendelser av limonen

Duft- og smakstilsetning i næringsmiddelindustrien

Limonen har en behagelig sitrusaroma og brukes ofte som smaksstoff i næringsmiddelindustrien. Det tilsettes i ulike typer matvarer som bakevarer, drikkevarer og tyggegummi. Limonenes evne til å løse opp oljer gjør det til en ideell ingrediens i smakstilsetninger. I tillegg brukes limonen som duftstoff i parfymer og andre produkter for personlig pleie.

Løsningsmiddel for rengjøringsprodukter

På grunn av sin lave giftighet og høye løselighet brukes limonen også som løsemiddel i rengjøringsprodukter. Det finnes i mange rengjøringsmidler som møbelpolish, avfettingsmidler og tepperens. Bruken av limonen i rengjøringsmidler har økt fordi det anses som mer miljøvennlig enn tradisjonelle løsemidler.

Komponent i kosmetikk og produkter for personlig pleie

Limonenes aroma og løsemiddelegenskaper gjør det til en attraktiv ingrediens i kosmetiske produkter som kremer, sjampo og badeprodukter. Det kan fungere både som emulgator som blander ingredienser sammen og som duftforsterker.

Risikoer og forsiktighetsregler forbundet med bruk av limonen

Potensielle bivirkninger ved eksponering for høye nivåer av limonen

Mens limonen generelt anses som trygt når det brukes i lave nivåer (som de som finnes i mat), kan eksponering for høye nivåer forårsake hudirritasjon eller luftveisproblemer. I dyreforsøk har innånding av høye konsentrasjoner ført til leversvulster.

Sikkerhetsregler ved håndtering eller bruk av limonenholdige produkter

Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene når du håndterer eller bruker kjemikalier, inkludert limonenholdige produkter. Unngå å puste inn røyk eller damp, bruk verneklær og hansker, og sørg for tilstrekkelig ventilasjon når du bruker rengjøringsprodukter. Unngå å bruke limonenholdige produkter i nærheten av åpen ild eller varmekilder.

Sluttord

Limonen er et unikt terpen som har mange potensielle helsefordeler og industrielle bruksområder. Etter hvert som vi fortsetter å forske på limonen, kan vi få en bedre forståelse av dets egenskaper og hvordan det kan brukes i ulike sammenhenger.

Framtidige forskningsretninger for å forstå potensielle fordeler og risikoer forbundet med bruk av limonen

De potensielle fordelene med limonen er mange, men det er behov for mer forskning for å få en bedre forståelse av limonenets effekter på menneskers helse. I tillegg er det behov for mer forskning for å få en bedre forståelse av risikoen forbundet med eksponering for høye nivåer av limonen i yrkessammenheng. Forskerne fortsetter å utforske egenskapene til denne fascinerende terpenforbindelsen, og den har et stort potensial for en lang rekke anvendelser.

FAQs: Limonen

Hva du trenger å vite om limonen?

Limonen er en vanlig terpen som finnes i cannabis og andre planter. Det er kjent for sin lyse, sitrusaktige duft og smak. Det har en rekke potensielle fordeler, inkludert antibakterielle egenskaper og evnen til å lindre halsbrann og gastrisk refluks.

Hva er ulempene med limonen?

Selv om limonen har mange potensielle fordeler, kan det også ha noen ulemper eller bivirkninger. Spesifikke ulemper ble imidlertid ikke nevnt i søkeresultatene.

Hva er de vanligste effektene av limonen?

Limonen er kjent for sine potensielle terapeutiske effekter. Det kan ha antibakterielle egenskaper og kan bidra til å lindre halsbrann og refluks i magesekken.

Hva gjør limonen med hjernen?

De spesifikke effektene av limonen på hjernen ble ikke nevnt i søkeresultatene.

Hva er limonen, og hvordan forekommer det i cannabis?

Limonen er en av de vanligste terpenene i cannabis. Det gir den lyse, sitrusaktige duften og smaken til mange sorter.

Hvordan påvirker limonen kroppen?

Limonen kan ha flere effekter på kroppen, blant annet potensielle antibakterielle egenskaper og evnen til å lindre halsbrann og refluks i magesekken.

Kilder

 • Alipanah, H., Farjam, M., Zarenezhad, E., Roozitalab, G., & Osanloo, M. (2021). Kitosan-nanopartikler som inneholder limonen og limonenrike essensielle oljer: potensielle fytoterapimidler for behandling av melanom og brystkreft. BMC complementary medicine and therapies, 21(1), 186. https://doi.org/10.1186/s12906-021-03362-7
 • Araújo-Filho, H. G., Dos Santos, J. F., Carvalho, M., Picot, L., Fruitier-Arnaudin, I., Groult, H., Quintans-Júnior, L. J., & Quintans, J. (2021). Anticancer-aktivitet av limonen: En systematisk gjennomgang av målsignaleringsveier. Phytotherapy research : PTR, 35 (9), 4957-4970. https://doi.org/10.1002/ptr.7125
 • Britannica, T. Redaktører av Encyclopaedia (2021, 19. mars). sitron. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/plant/ lemon
 • Chaudhary, S. C., Siddiqui, M. S., Athar, M., & Alam, M. S. (2012). D-Limonen modulerer inflammasjon, oksidativt stress og Ras- ERK-banen for å hemme tumorigenese hos mus. Human & experimental toxicology, 31(8), 798-811. https:// doi.org/10.1177/0960327111434948
 • D-limonen. CPID. (u.å.). Hentet 22. mars 2022 fra https://www.whatsinproducts.com/chemicals/view/1/206/005989-27-5/ d-Limonene
 • Komiya, M., Takeuchi, T., & Harada, E. (2006). Sitronoljedamp forårsaker en antistresseffekt via modulering av 5-HT- og DA-aktivitetene hos mus. Behavioural brain research, 172(2), 240-249. https://doi.org/10.1016/j.bbr.2006.05.006
 • Komori, T., Fujiwara, R., Tanida, M., Nomura, J., & Yokoyama, M. M. (1995). Effekter av sitrusduft på immunfunksjon og depressive tilstander. Neuroimmunomodulation, 2(3), 174-180. https://doi.org/10.1159/000096889
 • National Center for Biotechnology Information (2022). PubChem Compound Summary for CID 22311, Limonene. Hentet 22. mars 2022 fra https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Limonene.
 • O'Bryan, C. A., Crandall, P. G., Chalova, V. I., & Ricke, S. C. (2008). Orange essential oils antimicrobial activities against Salmonella spp. Journal of food science, 73(6), M264-M267. https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2008.00790.x
 • Pultrini, A., Galindo, L. A., & Costa, M. (2006). Effekter av eterisk olje fra Citrus aurantium L. i eksperimentelle angstmodeller hos mus. Life sciences, 78(15), 1720-1725. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2005.08.004
 • Richter, G., Hazzah, T., Hartsel, J. A., Eades, J., Hickory, B., & Makriyannis, A. (2021). Kapittel 38 - Cannabis sativa: en oversikt. I R. C. Gupta, R. Lall, & A. Srivastava (red.), Nutraceuticals (2. utg., s. 603-624). Academic Press. https://doi.org/10.1016/ B978-0-12-821038-3.00038-0
 • Vigushin, D. M., Poon, G. K., Boddy, A., English, J., Halbert, G. W., Pagonis, C., Jarman, M., & Coombes, R. C. (1998). Fase I- og farmakokinetisk studie av D-limonen hos pasienter med langt fremskreden kreft. Cancer Research Campaign Phase I/II Clinical Trials Committee. Cancer chemotherapy and pharmacology, 42(2), 111-117. https://doi.org/10.1007/s002800050793
 • Yu, X., Lin, H., Wang, Y., Lv, W., Zhang, S., Qian, Y., Deng, X., Feng, N., Yu, H., & Qian, B. (2018). d-limonen utviser antitumoraktivitet ved å indusere autofagi og apoptose i lungekreft. OncoTargets and therapy, 11, 1833-1847. https:// doi.org/10.2147/OTT.S155716
 • Zhang, L. L., Yang, Z. Y., Fan, G., Ren, J. N., Yin, K. J., & Pan, S. Y. (2019). Antidepressiv-lignende effekt av Citrus sinensis (L.) Osbeck Esse ntial Oil og dens hovedkomponent Limonene på mus. Journal of agricultural and food chemistry, 67(50), 13817-13828. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.9b00650
Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.