Ansvarsfraskrivelse

Vennligst les dette nøye før du bestiller noen produkter fra oss

All informasjon på dette nettstedet er kun ment til informasjonsformål og skal ikke tolkes som medisinsk råd eller veiledning. Den er heller ikke ment for å erstatte profesjonell veiledning fra lege eller annen medisinsk fagperson.

Våre produkter er ikke ment for å diagnostisere, behandle, helbrede eller forhindre sykdom. Du bør alltid konsultere helsepersonell om mulige bivirkninger eller andre komplikasjoner før du bruker produktet. Vi gjør ingen påstander om helsemessige effekter ved produktene våre, og anbefaler deg alltid å oppsøke lege eller en annen kvalifisert fagperson før du tar i bruk produktene. Du bør iallfall utarbeide en behandlingsplan med legen din dersom du sliter med en sykdom eller plage før du benytter deg av våre produkter. Det er spesielt viktig for deg å oppsøke legen din og diskutere bruk av disse produktene dersom du er gravid, hospitalisert, kronisk syk, eldre eller under 18 år.

Resultatene som er omtalt eller presentert på dette nettstedet vil ikke nødvendigvis merkes hos alle som bruker produktene.

Formula Swiss AG påtar seg intet ansvar for feil bruk og selvdiagnose og/eller behandling ved bruk av disse produktene. Våre produkter bør ikke forveksles med reseptbelagte medisiner, og de bør heller ikke brukes som erstatning for medisinsk overvåket behandling. Hvis du mistenker at du lider av kliniske mangler, må du konsultere en kvalifisert lege.

Formula Swiss AG står bak dette nettstedet og dets innhold på en "som den er"-basis, og gir dermed ingen garantier med hensyn til materialet som er inkludert på nettstedet. Med unntak av det som er spesifikt oppgitt på dette nettstedet, er hverken Formula Swiss AG eller noen av dets styremedlemmer, ansatte eller andre representanter ansvarlige for skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruken av nettstedet. Dette er en omfattende ansvarsbegrensning som gjelder for alle typer skader, inkludert kompenserende, direkte, indirekte eller følgeskader, tap av informasjon og data, inntekt eller fortjeneste, tap av eller skade på eiendom samt krav fra tredjeparter.

Nyhedsbrev