GMP- og ISO-sertifiseringer

Vårt firma har fulgt Good Manufacturing Practices (GMP) og den offisielle ISO 22716-2007-standarden i mange år, og ble offisielt sertifisert i 2019.

Hva er Good Manufacturing Practice (GMP)?

Good Manufacturing Practice (GMP) er et system for å sikre at produktene er konsekvent produsert og kontrollert i henhold til definerte kvalitetsstandarder. Den er designet for å minimere risikoen involvert i enhver produksjon som ikke kan elimineres gjennom å teste sluttproduktet. Målet vårt er å sikre at produktene våre er trygge og av høyeste kvalitet.

GMP dekker alle aspekter av produksjonen fra utgangsmaterialene (frø, planter, jord osv.), lokaler og utstyr til opplæringen og personlig hygiene til ansatte. Detaljerte skriftlige prosedyrer er avgjørende for hver prosess som kan påvirke kvaliteten på det ferdige produktet. Det må være systemer som gir dokumentert bevis på at korrekte prosedyrer følges konsekvent ved hvert trinn i produksjonsprosessen – hver gang et produkt lages.

Good Manufacturing Practices (GMP) er obligatorisk for kosmetikk

Overraskende for mange er Good Manufacturing Practices (GMP) for kosmetiske produkter obligatoriske i EU, og anbefales sterkt av mange andre land, for eksempel USA.

Kosmetikkforordningen (EC) 1223/2009 krever at alle kosmetiske produkter som markedsføres på det europeiske markedet, er i samsvar med Good Manufacturing Practices (GMP) satt av ISO 22716-standarden.

Forskriften krever at vi legger til en samsvarserklæring knyttet til produksjonsanlegget til produktinformasjonsfilen (PIF).

Hva er ISO 22716-standarden?

ISO 22716-standarden definerer kvaliteten og reproduserbarheten til kosmetiske produkter som finnes på det europeiske markedet. Produktene må være i samsvar med GMP og forordning 1223/2009.

Vår standard inkluderer:
 • Personale
 • Lokaler
 • Utstyr
 • Råvarer og emballasjeartikler
 • Produksjon
 • Ferdige produkter
 • Intern og ekstern testing
 • Behandling av off-spesifikasjon og avvik
 • Avfall og biprodukter
 • Underleverandører etc.
 • Klager og tilbakekallinger.
 • Endringsledelse
 • Internrevisjon
 • Kvalitetsservice
 • Dokumentasjon 

Revisor og tidslinje

Implementeringsprosessen vår av GMP- og ISO 22716-2007-standarden startet i begynnelsen av 2019 og ble fullført av SBD i januar 2020.

Vår implementerte standard er offisielt attestert i Zug, Sveits.