Argecanna

Argecanna

ARGE CANNA er en østerriksk non-profit forening som støtter pasienter som bruker eller er interessert i medisinsk cannabis.

Organisasjonens mål inkluderer å øke bevisstheten om terapeutiske evner og medisinske potensialer ved cannabis, utvide helseforsikringsdekning for cannabinoidmedisiner, og å redusere prisen på cannabisprodukter

ARGE CANNA gir personlig pasientrådgivning og støtte, driver lobbyvirksomhet på vegne av pasientenes interesser, utvikler forskningsprosjekter og studier, samler inn vitenskapelige data, osv.

Juridisk situasjon i Østerrike

I Østerrike er cannabis underlagt bestemmelsene i loven om narkotiske stoffer (SMG). Klassifiseringen av cannabis som et vanedannende stoff er basert på FNs konvensjon om narkotiske stoffer. Det er straffbart å erverve, besitte, produsere, importere, eksportere eller gi eller gi til en annen person cannabis. Forbruk skal ikke straffes, men i praksis er forbruk også kriminalisert fordi det nesten alltid går hånd i hånd med besittelse.

Et unntak for produksjon av medisinsk cannabis finnes kun for Etat for helse og mattrygghet. (ALDER). AGES eies av republikken Østerrike, representert av de føderale helse- og landbruksministrene. Siden en lovendring i 2008 har AGES fått lov til å dyrke medisinsk cannabis og gi det videre til autoriserte kunder, vanligvis selskaper i farmasøytisk industri. For dette formålet ble §6a endret i 2008. Den østerrikske staten har dermed monopol på produksjon av medisinsk cannabis.

Stolt medlem siden 2018

Formula Swiss har gitt økonomisk støtte til ARGE CANNA siden 2018.

Besøk Arge-Canna.at