Konflikten i Hampindustrien: En Uoppgjort Handel

2024-03-05T12:41:06Z
Hampfrø

Uenigheten: En Mislykket Hampfrøtransaksjon

I en juridisk konfrontasjon som setter søkelyset på de økende kompleksitetene innen hampindustrien, har MH Consulting LLC, som opererer under navnet Trilogene Seeds fra Boulder, Colorado, iverksatt rettslige skritt for å gjenopprette 1,4 millioner dollar fra en landbruksvirksomhet basert i Oregon, Four Seasons LLC. Denne rettssaken springer ut fra en avtale om 19 millioner industrihampfrø, ment for produksjon av CBD og andre cannabinoider, som tydeligvis har slått feil.

Avtalens Sammenbrudd

Under vilkårene for avtalen forpliktet Four Seasons LLC seg til å kjøpe hampfrø til en verdi av 1,68 millioner dollar. Men til dags dato har kun en brøkdel av dette beløpet, nøyaktig 276.460 dollar, blitt overført gjennom Salt Capital LLC, en finansiell rådgivningsenhet basert i California som var dypt involvert i transaksjonen. Salt Capital, sammen med sin grunnlegger Donald Doungpanya, som også er individuelt implisert i søksmålet, skal angivelig ha lettet frøkjøpet og engasjert seg i prisforhandlingene.

Standpunktet til Salt Capital

Donald Doungpanya, som representerer Salt Capital, beskrev firmaets rolle som kun en "finansiell håndterer" i denne transaksjonen, med ansvar for utbetaling av betalinger fra inntektene akkumulert av Four Seasons. Han tilskrev mangelen på betaling til svikten av landbruksselskapet, som resulterte i fravær av distribuerbare midler.

Juridiske Implikasjoner og Krav

Rettssaken hevder at de tiltalte, inkludert Four Seasons og Salt Capital, var klar over at leveransene av hampfrø ikke var vederlagsfrie, men var transaksjoner som forventet full økonomisk kompensasjon. MH Consulting hevder at deres gjentatte forespørsler om betaling, sendt til både Four Seasons og Salt Capital, ble oversett.

Jakten på Rettferdighet

MH Consulting søker nå kompensasjon for det utestående beløpet, i tillegg til en ukentlig rentesats på 2,5 % for hver uke betalingen forblir forsinket. Dette juridiske trekket understreker firmaets besluttsomhet om å opprettholde avtalens vilkår og sikre de rettmessig skyldige midlene.

Denne juridiske kampen mellom MH Consulting LLC og selskapene basert i Oregon og California tjener som en advarselshistorie innen hampindustrien, og fremhever viktigheten av å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser og de potensielle konsekvensene av å ikke gjøre det. Ettersom industrien fortsetter å utvikle seg, understreker slike tvister behovet for klare avtaler, gjennomsiktige operasjoner og pålitelig finansiell håndtering for å forhindre lignende hendelser i fremtiden.

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen er kjent for sin omfattende kunnskap og ekspertise innen feltene CBD og hamp produksjon. Med en karriere som strekker seg over et tiår i cannabisindustrien, har han viet livet sitt til å forstå detaljene i disse plantene og deres potensielle fordeler for menneskers helse og miljøet. Gjennom årene har Robin jobbet utrettelig for å fremme full legalisering av hamp i Europa. Hans fascinasjon for plantens allsidighet og potensial for bærekraftig produksjon førte ham til å forfølge en karriere innen dette feltet.

Mer om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterte Produkter