Hvordan fungerer CBD?

CBD eller cannabidiol er den primære aktive forbindelsen i hamp og - i motsetning til THC - har den ingen psykoaktiv effekt og får deg derfor ikke "skjev" eller "høy".

Inne i menneskekroppen er det et system som kalles Endocannabinoid System med reseptorer i hjernen og rundt kroppen (du kan lese mye mer om Endocannabinoid System i denne artikkelen). THC aktiverer CB1- og CB2-reseptorene, mens CBD ikke direkte stimulerer disse reseptorene.

Cannabinoidreseptorene er involvert i en rekke prosesser i alle menneskers kropper, som f.eks regulering av humør, oppfatning av smerte, appetitt og hukommelse. Disse reseptorene kan aktiveres av endocannabinoider produsert av menneskekroppen eller av plantebaserte cannabinoider fra f.eks. hamp eller cannabis, og de er gruppert i to hovedkategorier: CB1 og CB2. CB1-reseptorer finnes først og fremst i sentralnervesystemet og i mindre antall i lever, nyrer og lunger, mens CB2-reseptorer er en del av immunsystemet og også finnes i de hematopoietiske blodcellene.

CB1 spiller en rolle i produksjon og frigjøring av nevrotransmittere. Cannabisprodukter som har psykoaktive effekter stimulerer disse reseptorene. CB1-reseptorer er også involvert i lipogeneseprosessen som finner sted inne i leveren og ser ut til å spille en rolle i å opprettholde homeostase (kroppens indre balanse). Ulike studier tyder på at CB1 også påvirker nytelse, konsentrasjon og appetitt, hukommelse og smertetoleranse. CB2-reseptorer på den annen side påvirker immunsystemet, er involvert i en rekke funksjoner som immunsuppresjon eller apoptose (programmert celledød). Studier tyder på at CB2 modulerer følelsen av smerte og kan spille en rolle i ulike sykdommer, fra lever- og nyreproblemer til nevrodegenerative sykdommer.