Hva er forskjellen mellom CBD og THC?

THC (tetrahydrocannabinol) er psykoaktivt, mens CBD (cannabidiol) ikke er det. De vanligste effektene av THC er eufori, angst og svekket korttidshukommelse. CBD reduserer alle de negative effektene THC kan forårsake. Et annet reelt skille mellom THC og CBD er at cannabis med forhøyede mengder THC vanligvis brukes til hvile og beroligende effekter, mens CBD ser ut til å fremme årvåkenhet.