Testet og analysert i sveitsiske laboratorier

Vår CBG-olje er grundig testet, analysert og dokumentert i Sveits for både cannabinoidforhold og mikrobiologiske tilstrekkelighet.

THC-konsentrasjonen er alltid 0,0 % for våre bredspektrede CBG-oljer.

Til dags dato har vi aldri hatt et eneste produkt som mislyktes i en verifikasjonstest i et tredjepartslaboratorium.

Nyhedsbrev