Kan kjæledyr overdose CBD?

Når det gjelder kjæledyrmedisiner, er det svært viktig å finne riktig dosering. For stor dose kan føre til flere alvorlige bivirkninger og til og med død. Det er derfor kjæledyreiere bør starte med en lav dosering og ikke eksperimentere med kjæledyrmedisinen før de konsulterer en veterinær.

Les mye mer om CBD og kjæledyr i denne artikkelen Hvorfor bruke CBD for kjæledyr? Den komplette guiden for å forstå hvordan CBD kan hjelpe kjæledyr og kjæledyreiere