Kan CBD olje hjelpe mot kjæledyrs aggresjon?

Kjæledyr, og spesielt hunder, kan bli sta, hyperaktive og mer aggressive.

CBD bidrar til å redusere angst som ofte kan være en årsak til økt aggresjon og tilhørende symptomer hos hunder.

Vi anbefaler at du leser den komplette veiledningen for å forstå hvordan CBD kan hjelpe kjæledyr og kjæledyreiere om hvordan CBD kan hjelpe kjæledyr.