Hvordan virker CBD og hva er effekten av CBD i menneskkroppen?

CBD stimulerer ikke disse to reseptorene; i stedet aktiverer de andre reseptorer, som vanilloid, adinosine og serotonin reseptorene. Ved å aktivere TRPV-1 reseptoren for eksepmel, spiller cannabinoid en rolle i reguleringen av kroppstemperatur, smerteoppfatning og betennelse (6). Så, hemmer CBD FAAH enzymet, en forbindelse som aktiverer CB1 reseptoren. Ved å gjøre det, minimerer CBD aktiveringen av CB1 fra THC, som reduserer de psykoaktive effektene.

Aktiveringen av adenosine reseptorene fra CBD gir den anti-angst, anti-betennelses effekten av cannabidiol. Adenosine reseptorer er også involvert i utløsningen av dopamine og glutamate, to nevrotransmittere som spiller en stor rolle i kroppen. Dopamine er involvert i kognisjon, motorisk kontroll, motivasjon og belønnings mekanismer. Glutamine er en av de store meklerne av eksitatoriske signaler, som er involvert i hukommelse, læring og kognisjon.

Høye konsentrasjoner av CBD har vist seg å aktiveres i 5-HT1A serotonin reseptoren, som utløser en anti-depressiv effekt. Den samme reseptoren er involvert i en rekke prosesser som opplevelse av smerte, appetitt, kvalme og søvn og lignende mekanismer.

CBD blokkerer signaler fra CPR55, som minsker bein re-absorbering av kreftcelle-spredning. Gpr55 er vidt til stede i hjernen, og linkes til reguleringen av beintetthet og blodtrykk, så vel som ved spredningen av kreftceller.

CBD blokkerer den psykoaktive handlingen til THC, som er en av grunnene til at det er fordelaktig å kombinere CBD og THC i behandlings-øyemed. Vær oppmerksom på at de positive effektene ikke er avhengig av tilstedeværelsen av THC, så du kan ta fordel av helsefordelene av CBD ved å kjøpe produkter som kun inneholder ikke-psykoaktiv CBD.

Nyhedsbrev