Hvordan bør jeg lagre CBD aktuelt?

Oppbevar alltid CBD produktene dine på et tørt og kjølig sted, godt utilgjengelig for barn.