99% av alle CBD produkter i Norge er ulovlige, men ikke alle

99% av alle CBD produkter i Norge er ulovlige, men ikke alle

Oppdatert 7. februar 2023

Det er mye forvirring og feil informasjon om lovligheten av CBD-produkter i Danmark og i Europa. I denne artikkelen vil vi gi deg svar på alle spørsmålene dine. Vi vil gi deg hele historien og tidslinjen. Det er en lang artikkel, men vent med, vi dekker alt du trenger å vite.

La oss starte med å forstå EUs matlovgivning.

Definisjon av "novel foods" i EU

Den første forordningen om ny mat ble innført i 1997 ved forordning (EU) 258/97 for å etablere en mattrygghetsmekanisme for kontroll av nyutviklede, syntetiske eller genetisk produserte matvarer. En oppdatert versjon av forordningen trådte i kraft 1. januar 2018 (forordning (EU) 2015/2283).

I følge art. 3, er «nye næringsmidler» definert som: «alle næringsmidler som ikke i vesentlig grad ble brukt til konsum i Unionen før 15. mai 1997».

Hvis en matvare anses å være ny, må den godkjennes av EU-kommisjonen og gjennomgå en sikkerhetsvurdering før markedsføring av European Food Safety Authority (EFSA) før den kan markedsføres lovlig i EU.

Novel Foods Catalogue fungerer som ikke-juridisk bindende veiledning om et produkt (av animalsk og vegetabilsk opprinnelse og andre stoffer) må godkjennes i henhold til Novel Foods-forordningen. Katalogen over nye matvarer gjenspeiler medlemsstatenes posisjon.

Cannabis i Novel Food Regulation

Frem til slutten av 2018 ble ekstrakter av cannabidiol bare ansett som ny mat hvis innholdet av cannabidiol var "høyere enn CBD-innholdet i kilden Cannabis sativa L.".

Den faste komité vedtok allerede i desember 1997 og kommisjonen bekreftet tidlig i 1998 bokstavelig: "det ble bestemt at matvarer som inneholder deler av hampplanten ikke faller innenfor virkeområdet for EU-forordning 258/97" og også "at hampblomster .. . anses som matingredienser" (f.eks. brukt til å lage øllignende drikker)".

Hampblomster og -blader, som er deler av hampplanten, ble ikke ansett som ny mat.

Så, plutselig, i januar 1999, endret alt seg

På slutten av 2018 bestemte myndighetene i Østerrike og Frankrike seg for å endre klassifiseringen av cannabis og begynte å legge press på EU for å endre sin holdning.

I januar 2019 oppdaterte medlemslandenes representanter katalogens oppføringer for "Cannabis sativa L." og "Cannabinoider". Disse oppdateringene er beviselig feil basert på logikk og historiske fakta, slik relevante bransjeorganisasjoner gjentatte ganger har forklart til medlemslandene og EU-kommisjonen. Det vil imidlertid ta flere år å rette opp dette.

Den nye oppføringen for "Cannabis sativa L." nevnte ikke hampblader og blomster. Bare fra dette er det klart at endringene, som ser ut til å ha blitt skrevet i hast, angående oppføringene i Novel Food-katalogen ikke var korrekte. I tillegg manglet også de tradisjonelt produserte hampekstraktene, selv om ekstraksjon anses som en tradisjonell matforedlingsmetode.

I den nye oppføringen for "Cannabinoider" ble ekstrakter med et naturlig forekommende nivå av cannabinoider nå ekskludert, selv om de ble nevnt i den forrige oppføringens ordlyd. Slike produkter var allerede på markedet og konsumert i betydelige mengder før 1997.

European Industrial Hemp Association (EIHA) overbeviste EU om å legge til hampingredienser i EUs kosmetikkdatabase (CosIng)

I oktober 2019 publiserte vår bransjeforening EIHA.org sin holdning til hampingredienser i EUs kosmetikkdatabase (CosIng).

I forslaget ble det foreslått at følgende kategorier legges til som nye INCI-oppføringer i CosIng-katalogen:

- CANNABIS SATIVA BLADEKSTRAKT
- CANNABIS SATIVA BLAD/STENGELEKSTRAKT
- CANNABIS SATIVA ROTEKSTRAKT

Umiddelbart etter å ha mottatt forslaget fra EIHA, bestemte EU seg for å implementere importen og legaliserte dermed bruken av naturlige cannabinoider i kosmetikk.

Vi i Formula Swiss har brukt dette siden 2019.

Konsekvenser av avgjørelsen fra EU-domstolen i den franske saken C-663/18 (Kanavape-saken)

I november 2020 ga EU-domstolen i Luxembourg pressemelding nr. 141/20 om dommen i fransk sak C-663/18. Vi har skrevet om de kritiske endringene i denne artikkelen.

Rettssaken gjelder to franske direktører i et selskap som distribuerte CBD vape-olje for elektroniske sigaretter i Frankrike. CBD ble produsert i Tsjekkia fra lovlige hampplanter og utvunnet fra hel plantebiomasse, inkludert cannabisblader og blomster.

I dommen slår retten fast at EU-retten, særlig bestemmelsene om fri bevegelse av varer mellom EUs medlemsland (som med dagens frihandelsavtaler omfatter Norge og Sveits), er til hinder for nasjonal lovgivning som den i spørsmål.

Domstolen bemerket at bestemmelsene om fri bevegelse av varer innenfor Den europeiske union (artikkel 34 og 36 TEUF) kommer til anvendelse, da CBD som er gjenstand for hovedforhandlingen ikke kan anses som et "narkotisk stoff".

Siden november 2020 har EU-domstolens kjennelse endret det juridiske landskapet for CBD-produkter på tvers av EUs medlemsland de siste månedene. Etter kjennelsen har de fleste lokale myndigheter endret sin juridiske holdning til CBD-produkter, og klart definert at CBD ekstrahert fra hele hampplanten (inkludert blader og blomster) ikke skal klassifiseres som et narkotisk middel.

Alle forbud mot cannabisinngrep i kosmetikk vil bli fjernet i februar 2021

Siden dommen fra EU-domstolen i november 2020, har EIHA bedt om en oppdatering av CosIng-databasen og har bedt om å oppheve forbudet mot Cannabis Sativa L. (restriksjon under II/306) og å integrere flere INCI-indikasjoner (International Nomenclature for kosmetiske ingredienser) i databasen.

Mer spesifikt hadde EIHA bedt EU om å fjerne alle forbud knyttet til cannabis i CosIng-databasen, tatt i betraktning at dommen fra EU-domstolen uttrykkelig refererer til hele cannabisplanten (punkt 76 i dommen). Videre har de foreslått at EU legger til en ny oppføring i CosIng-databasen med navnet «CANNABIDIOL».

I februar 2021 har EU akseptert denne endringen og introdusert CBD i CosIng-databasen. Du kan se den splitter nye oppføringen for Cannabidiol ved å følge denne lenken. Vær oppmerksom på at det kalles "CANNABIDIOL - AVLEDT FRA EKSTRAKT ELLER TINKTUR ELLER HARPIKS AV CANNABIS."

I tillegg er CBD lagt til med følgende funksjoner: Anti-Sebum, Antioxidant, Skin Conditioning og Skin Protecting. Disse funksjonene kan nå markedsføres uten å gi CBD kosmetiske produkter noen medisinsk effekt.

Den nye klassifiseringen betyr også at cannabisbladekstrakter fra naturlig produsert CBD er tillatt i kosmetiske produkter i EU.

CBG (Cannabigerol) tillatt i kosmetikk i mai 2021

EU-kommisjonen har lagt CBG (Cannabigerol) til CosIng-databasen i mai 2021. Dette betyr at CBG nå er tillatt brukt i kosmetikk uten noen restriksjoner. Du kan se innlegget her.

Formula Swiss-produkter er registrert i EU og i Storbritannia

Alle våre CBD-produkter - inkludert CBD-oljer - er også registrert som kosmetikk i EU i Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Derfor er vi et av de svært få europeiske cannabisselskapene som ikke selger våre CBD-oljer som mat, men som kosmetikk, og dermed ikke bryter EUs katalog over nye matvarer.

Alle EU-medlemsstater har direkte tilgang til den konfidensielle informasjonen vi har sendt til CPNP.

Det er ikke nok å kreve status som kosmetisk produkt og registrere seg i EU

For hvert av våre kosmetiske produkter har vi en svært detaljert produktinformasjonsfil (PIF), som vi ifølge loven ikke har lov til å utarbeide selv. Den må utarbeides av et tredjepartsbyrå som spesialiserer seg på dette området.

Som en del av PIF-dokumentasjonen har vi også utført obligatoriske hudtester på 50 testpersoner i uavhengige laboratorier i Tyskland og dokumentert at produktene våre er trygge og ikke gir bivirkninger når de påføres huden.

Vi er ikke kjent med noen andre cannabisselskaper i Europa som har fullført den fullstendige registreringen og sendt inn den omfattende dokumentasjonen inkl. hudtest på 50 personer pr produkt.

Siste kommentarer

Klassifiseringen av cannabis som ny mat eller drikke for mennesker siden 1997 er selvsagt helt feil. Mennesker har konsumert cannabisprodukter og ekstrakter i ca. 6000 år. Så å påstå at dette først skjedde etter 1997 er absurd. Likevel må vi respektere klassifiseringen inntil de europeiske cannabisforeningene lykkes med å endre den i årene som kommer.

Catalogue of Novel Foods er ikke en lov, men en ikke-bindende klassifisering. Men alle EUs medlemsland - så vel som Norge og Sveits - behandler det som en lov uten å implementere lokale varianter basert på EU-katalogen.

Resultatet er at alle som markedsfører CBD-produkter som mat, drikke eller oralt konsum i Danmark eller andre land i EU, bryter loven, ifølge lokale myndigheter.

Det er heller ikke nok å påstå at et CBD-produkt er til kosmetisk bruk. Produsenten eller den første importøren til EU må registrere produktet i EU-databasen, levere en detaljert produktinformasjonsfil og utføre obligatoriske humane hudtester i tredjepartslaboratorier. Full registrering er en lang og kostbar prosess, så det er ikke overraskende at svært få selskaper i Europa – Formula Swiss inkludert – har gått gjennom hele prosessen for alle sine kosmetiske produkter.

Selv om et produkt er korrekt klassifisert som kosmetikk i EU-databasen, kan myndighetene velge å deklassifisere produktet dersom det beskrives eller markedsføres som å ha egenskaper, fordeler eller fordeler som ikke er oppført i CosIng-databasen. Som sådan må en CBD-oljetinktur ikke ha doseringsanbefalinger, og den må heller ikke komme med noen form for helsemessige eller medisinske påstander.

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.