Er spiselig CBD ulovlig I Europa?

oktober 26, 2020 4 minutter lest

Er spiselig CBD ulovlig I Europa?

I denne artikkelen vil vi forklare hvorfor alle CBD produkter for oralt inntak – inkludert CBD kapsler, CBD “gummies”, CBD oljer for oralt inntak – og alle andre spiselige CBD produkter for øyeblikket er ulovlige produkter i alle EUs medlemsstater.

Vi vil også gi vår mening på hvorfor vårt selskap og mange andre interessenter i Europa mener at den lovlige tolkningen og håndheving av lovene innen den Europeiske Union er feil, så vell som hvorfor den lovlige situasjonen forventes å endre seg I løpet av de neste årene.

Definisjonen av ‘Novel Food’

Den første Novel Food reguleringen ble introdusert tilbake i 1997 av Regulation (EU) 258/97 med mål om å etablere en matsikkerhet mekanisme for å kontrollere nylig utviklet, syntetisk eller genetisk produsert mat og kosttilskudd. En oppdatert versjon av reguleringen ble tatt i bruk 1 Januar, 2018 (Regulation (EU) 2015/2283).

I følge art. 3, er ‘novel food’ definert som:

“Enhver mat som ikke ble brukt til menneskelig konsumering i en betydelig grad innen Unionen før 15 Mai, 1997”.

Hvis en matvare regnes som ‘novel’ er implikasjonene at den må autoriseres av EU kommisjonen og undergå en vurdering av sikkerheten før markedet av European Food Safety Authority (EFSA), for den lovlig kan markedsføres i EU.

‘The Novel Food Catalogue’ fungerer som en ikke-juridisk bindende orientering om hvorvidt et produkt (av plante eller dyreriket, så vell som andre substanser) vil trenge en autorisasjon under the Novel Food Regulation. The Novel Food Catalogue reflekterer meningene til medlemsstatene. Så, referanser til the Novel Food Catalogue kan ikke brukes til å begrense cannabis produkter i den Europeiske Unionen, men dette skjer uansett på daglig basis.

Cannabis i the Novel Food regulation

Frem til slutten av 2018, ble ekstrakter av cannabidiol vurdert som ‘novel’ kun hvis nivåene av cannabidiol var “høyere enn CBD nivåene i kilden Cannabis Sativa L”. Med andre ord, naturlig utvunnet cannabidiol var lovlig, hvis det var I 2-5% konsentrasjon, som er det naturlige nivået av CBD i det meste av EU-godkjent hamp, mens sterkere konsentrasjoner ble regnet som ‘novel’ og dermed ulovlig.

EUs stående komité bestemte allerede i desember 1997, og Kommisjonen bekreftet til den Europeiske hamp industrien skriftlig i begynnelsen av 1998 bokstavelig:

“det ble bestemt at matvarer som inneholder deler av hamp planten ikke faller under reguleringen EC 258/97” og også “at hamp-blomster … er regnet som en mat-ingrediens” (f.eks brukt til produksjon av øl-lignende drikker)”.

Åpenbart, hamp-blomster og blader som er en del av hamp-planten, ble ikke regnet som en ‘Novel Food’.

I Januar 2019 oppdaterte EUs medlemsstater the Novel Food Catalogue innganger for “Cannabis Sativa L.” og “Cannabinoider”. Disse oppdateringene er påviselig ukorrekt, basert på logikk og historiske fakta, som organisasjoner som den Europeiske Internasjonale Hamp Assosiasjonen (EIHA) og mange andre interessenter gjentatte ganger forklarte til medlemsstatene og den Europeiske Kommisjonen.

Den nye inngangen for “Cannabis Sativa L.” nevner ikke lenger hamp blader og blomster. Fra dette alene, er det åpenbart at de seneste endringene, som synes å ha blitt skrevet med hast, angående inngangene i the Novel Food Catalogue er ukorrekte. Videre er de tradisjonell produserte hamp ekstraktene nå også borte, selv om ekstraksjon er regnet som en tradisjonell og konvensjonell metode for matforedling.  

I den nye inngangen for “Cannabinoider” ekstrakter med et naturlig tilstedeværende nivå av cannabinoid er er nå ekskludert, selv om de ble nevnt i den forrige formuleringen. Slike produkter var allerede på markedet og konsumert før 1997, i en betydelig grad.

Cannabis ekstraksjon i EUs lovgivning

CBD ekstrakter kan være vandige ekstrakter (f.eks “for øl-lignende drikker”), ekstrakter av pressing, ekstrakter basert på fett-ekstraksjon (“avfettet hamp frø”) eller ekstrakter produsert med tradisjonelle ekstraksjonsmidler.

Siden 2009 sier EU direktivet 2009/32/EC helt klart at tradisjonelle ekstraksjonsmidler, som ethanol (alkohol) eller CO2 (karbindioksid) må være tillatt av medlemsstatene I produksjon av mat eller matingredienser.

I enkle termer betyr dette at når mat eller matingredienser er bearbeidet gjennom en tradisjonell produksjonsmetoder ved hjelp av ekstraksjonsmidler som er beskrevet og autorisert i direktivet, beholder det status som mat eller matingrediens og regnes ikke som et ‘Novel food” produkt (cf. Art. 2(1), 2 subparagraf av Direktivet).

Den påfølgende oppdateringen av the Novel Food Regulation (2915/2283) kan derfor, tatt i betraktning dette allerede eksisterende direktivet 2009/32/EC, kun bety Novel ekstraksjonsmidler og “nye ekstrakter” men ikke ekstrakter oppnådd og produsert av tradisjonelle ekstraksjonsmidler som allerede er regulert.

Vestentlige bevis mot the Novel Food Catalogue

Flere cannabis industri organisasjoner i Europa har allerede delt vesentlige bevis med den Europeiske Kommisjonen som beviser at hamp-blomster, blader og ekstrakter har blitt konsumert som mat i århundrer og at såkalte «lav-THC» varianter, definert som industriell hamp, historisk alltid har inneholdt cannabidiol (CBD). Spesielt i disse industrielle hamp variantene – inkludert de som allerede var oppført i EU katalogen av varianter lenge før 1997 – er det respektive innholdet av CBD i relasjon til THC veldig høyt sammenlignet med «høy-THC» cannabis varianter.

Den generelle bransjeposisjonen delt med vårt selskap som aktiv medlem av og sterk tilhenger av EIHA så vell som juridiske eksperter er at hamp-blader og blomster så vel som slike hampekstrakter fra industriell hamp, med naturlig innhold av cannabinoid er (dvs de som ikke er beriket med CBD isolat og krystaller) er tradisjonelle matvarer og faller ikke under the Novel Food Regulation. Denne posisjonen er fullstendig i tråd med the Novel Food Catalogue inngangs formuleringer til stede inntil Januar 2019.

Følg vår blogg for å holde deg oppdatert om den lovlige situasjonen av hamp og cannabis i Europa.


Legg igjen en kommentar

Alle kommentarer må bli godkjent før de publiseres.

Nyhedsbrev