Hvordan kan CBD olje hjelpe kjæledyrets angst?

Det er to typer angst som kjæledyr opplever:

Situasjonsangst: Responser og reaksjoner forårsaket av en endring i miljøet.

Atferdsangst: Atferdsangst inkluderer separasjonsangst eller utvidet aggresjon.

CBD kan bidra til å redusere begge typer angst.

Vi anbefaler at du leser den komplette veiledningen for å forstå hvordan CBD kan hjelpe kjæledyr og kjæledyreiere om hvordan CBD kan hjelpe kjæledyr.