Hva er forskjellen mellom CBD og THC?

THC (tetrahydrocannabinol) er psykoaktiv, mens CBD (cannabidiol) ikke er psykoaktiv. De kjente effektene av THC er eufori, angst og problemer med kort-tids-minnet. CBD avtar alle de negative effektene THC kan gi. En annen distinkt forskjell mellom THC og CBD er at cannabis med forhøyede mengder THC mormalt sett blir brukt for den hvile stimulerende innvirkningen det gir, mens CBD synes å forsterke oppmerksomhet/oppvakthet.

Nyhedsbrev