Er CBD lovlig i Norge?

Ja, alle våre CBD-produkter har et THC-innhold på mindre enn 0,2%, noe som er betydelig lavere enn den lovlige grensen på 0,2%, noe som gjør det fullt lovlig i Danmark. Aldersgrensen for lovlig erverv er 18 år.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer ble endret 1. juni 2018 av helseminister Ellen Trane Nørby og trådte i kraft 1. juli 2018, noe som innebar at "Planter og plantedeler av slekten oppført i liste A som nr. 1 samt tilberedninger av planter eller frø av samme slekt, hvis planten, plantedelen eller tilberedningen har et innhold av tetrahydrocannabinol på høyst 0,2 %" ble fjernet fra loven om euforiserende stoffer.