These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Kjæledyr

Forskningsstudie: Lokalisering av cannabinoid og cannabinoid-relaterte reseptorer i hestens dorsal root ganglia

Forskningsstudie: Lokalisering av cannabinoid og cannabinoid-relaterte reseptorer i hestens dorsal root ganglia

Vi jobber med de beste forskerne og universitetene verden rundt for å oppnå verdifull informasjon om hvordan CBD virker hos mennesker og dyr, og for å finne detaljert informasjon om hvordan cannabinoider reagerer med CB1 og CB2 reseptorer.

Vi jobber med University of Bologna og Professor Roberto Chiocchetti DVM, PhD. Og hans team fra Department of Veterinary Medical Science og støtter et antall forskningsstudier på CBD og dyr.

Ansvarsfraskrivelse: vi støttet University of Bologna men finansielle midler for forskning. Forfatterene erklærer at de ikke har noen interessekonflikt.

Forskningsstudie: Localisation of cannabinoid and cannabinoid-related receptors in the equine dorsal root ganglia (horses) Lokalisering av cannabinoid og cannabinoid-relaterte reseptorer hos hesten.

Økende bevis gjenkjenner cannabinoid reseptorer som potensielt terapeutiske mål for smerte. Følgende er det økende interesse i å utvikle canabinoid reseptor antagonister for å lindre smerte. Som en regel for å bedre forstå oppførselen til medikamentet, vil det være ekstremt viktig å vite den cellulære distribusjonen av de spesifike reseptorene. Lokaliseringen av cannabinoid reseptorer i hesten dorsal root ganglia har enda ikke vært utforsket.
Mål: Å lokalisere den cellulære distribusjonen av kanoniske og antatte cannabinoid reseptorer i hestens cervical dorsal root ganglia.

Selv om begrenset empirisk forskning har blitt utført vedrørende bruk av medisinsk marijuana for smertelindring hos husdyr og hester, er bruken av cannabis produkter hos dyr økende. Av cannabisproduktene synes cannabidiol (CBD), en ikke-psykoaktiv forbindelse som finnes i Cannabis Sativa, å vise seg som den mest lovende terapeutiske substansen. Grunnet sine mange helse realterte fordeler, har CBD funnet flere kliniske applikasjonsområder i medisinfeltet, inkludert smertelindring, betennelsesdempende, krampestillende og angstdempende. I mange I mange år ble det trodd at de fordelaktige effektene av cannabinoider ble formidlet kun av cannabinoidreseptorene 1 (CB1R) og 2 (CB2R). Men det er nå kjent at phytocannabinoider kan virke på flere mål utenom det endocannabinoide systemet, som andre G-protein-kopulerte reseptorer (GPRs), de flyktige resptorenes kanaler (TRPs), nuclear peroxisome proliferator-aktiverte reseptorer (PPARs), og serotonin reseptorer. Spesiellt CBD viser indirekte interaksjon med CB1R and CB2R, og synes å være involvert i moduleringen av reseptorer, som serotoninergic 5-HT1a reseptor (5-HT1aR), og de flyktige reseptorene ankyrin 1 (TRPA1) og vanilloid 1 (TRPV1), de to siste er eksitatoriske ion-kanaler utrykte av de sensoriske vevronene som fordeler somatisk og visceral smerte.

Resultater: Nevronene viste immunreaktivitet for CB1R (100%), CB2R (80% ± 13%), PPARα (100%), TRPA1 (74% ± 10%) og 5-HT1aR (84% ± 6%). De nevronale satellite glial cellene viste immunreaktivitet for CB2R, PPARα, TRPA1 and 5-HT1aR.

Som en generell regel, for å bedre forstå effektene av et medikament, er det viktig å vite den cellulære distribusjonen av dets spesielle reseptorer. Akkurat nå er det kun et lite antall studier publisert vedrørende uttrykket av cannabinoid reseptorer i dorsal root ganglia hos dyr og ingen analoge studier har enda blitt utført på hester.

Så, den nåværende studien ble designet for å immunhistokjemisk lokalisere to kanoniske cannabinoid reseptorer (CB1R og CB2R) og tre cannabinoid-relaterte (PPARα, TRPA1 og 5-HT1aR) i hestens dorsal root ganglia.

Konklusjoner:

Cannabinoid og cannabinoid-relaterte reseptorer har en bred distribusjon i de sensoriske nevroner og SGCs i hestens dorsal root ganglia. Disse funnene representerer en viktig anatomisk base som det etter hvert vil være mulig å fortsette på sammen med andre prekliniske og kliniske studier med mål om å forske på og mulig støtte den terapeutiske bruken av ikke-psykotrope cannabinoid agonister mot skadelig stimulering hos hester.

Les hele den 9-sider lange studien her gratis.

august 31, 2020

Les mer
Forskningsstudie: Lokalisering av cannabinoid og cannabinoidrelaterte reseptorer i kattens mage-tarmkanal.

Forskningsstudie: Lokalisering av cannabinoid og cannabinoidrelaterte reseptorer i kattens mage-tarmkanal.

Vi jobber med de aller beste forskerne og universitetene rundt om i verden, for å skaffe oss verdifull kunnskap om hvordan CBD-produkter fungerer i mennesker og dyr, og for å få detaljert informasjon om hvordan cannabinoider reagerer med CB1- og CB2-reseptorer.

Vi jobber med Universitetet i Bologna og Professor Roberto Chiocchetti DVM, PhD. Og finansierer et antall forskningsstudier omkring CBD og dyr.

Ansvarsfraskrivning: vi støttet Universitetet i Bologna med finansielle midler for forskning. Forfatterne deklarerer at de ikke har noen interessekonflikt.

Forskningsstudie: Lokalisering av cannabinoid og cannabinoidrelaterte reseptorer i kattens mage-tarmkanal.

En økende mengde litteratur indikerer at aktivering av cannabinoidreseptorer kan utløse fordelaktige effekter på mage-tarmkanalbetennelser og visceral hypersensitivitet.

Den nåværende studien sikter til å immunokjemisk undersøke distribusjonen av de konaniske cannabinoidreseptorne CB1 og CB2 samt andre viktige reseptorer i vevet i kattens mage og tarmkanal.

Sammendrag:Cannabinoidreseptorne viste en bred distribusjon i magetarmkanalenes lag hos kattedyr. Selv om det enda ikke er bekreftet av funskjonelle bevis, kan den nåværende forskningen komme til å representere et anatomisk sjikte som potensielt kan brukes til å fremme den terapeutiske bruken av cannabinoider under mage-tarmkanalens betennelses-sykdommer hos kattedyr.

Les hele den 18-sider lange studien her uten kostnad.

april 20, 2020

Les mer
10 grunner til at hunden din fortjener 100% organisk CBD daglig

10 grunner til at hunden din fortjener 100% organisk CBD daglig

I denne artikkelen skal vi se på 10 grunner til hvorfor du absolutt må vurdere å gi hunden din CBD daglig.

Vi kommer til å undersøke denne naturlige urten som ofte blir misforstått, samt se litt nærmere på forskningen som beviser sin store betydning for helsen til hunder med en rekke forskjellige helseproblemer.

1. CBD er ikke psykoaktivt

CBD (cannabidiol) er en forbindelse funnet i cannabis og hamp. THC (tetrahydrocannabinol) kan også bli funnet i cannabis, og det er denne forbindelsen som gir marihuana sine psykoaktive egenskaper. De fleste CBD-oljer inneholder det fordelaktige CBD uten THC. Oljen hentes vanligvis fra hamp og ikke marihuana. Kort sagt kommer ikke din hund til å bli “høy” på CBD-olje. Hunden kommer heller til å være mer avslappet uten å ruse seg.

 2. CBD-oljen reduserer angst

Lider hunden din av separasjonsangst eller lydfobi? Blant mennesker har det vist seg: 

3. CBD kan bekjempe kreft

CBD og andre stoffer som kan bli funnet i hamp og cannabis har vist seg å ha en antitumoreffekt. CBD har til og med vist seg å stoppe kreftceller fra å vokse samt øke celledød i svulster

  • CBD hjelper immunsystemets blodlegemer med å forårsake kreftcelledød.
  • CBD dreper kreftceller ved å forhindre deres evne til å produsere energi.
  • CBDs antitumoreffekter saktner og hindrer gliomceller fra å vokse.
  • CBD kan hjelpe med å øke effektenav konvensjonell kreftbehandling.

CBD kan behandle anfall og epilepsi

Det anslås at opptil 5% av hundene lider av anfall.  

Dessverre behandles de fleste hundene som lider av anfall med medisiner som fenobarbital og kaliumbromid. Selv om disse stoffene kan bidra til å kontrollere anfallene, kan de fremdeles være ekstremt skadelige for din hunds lever og andre organer. I tillegg virker ikke disse stoffene i alle tilfeller.

CBD har vist seg å fungere godt mot medisinresistent epilepsi. Ifølge en undersøkelse opplevde 7 av 8 pasienter med medisinresistent epilepsi en betraktelig forbedring innen 4 til 5 måneder med CBD.

En annen undersøkelse blant barn med behandlingsresistent epilepsi viste at 84% av barna som tar CBD har merket seg en reduksjon i frekvensen av anfall.

Denne artikkelen ble skrevet av en uavhengig og en tredjeparts forfatter som spesialiserer seg på CBD, hamp og cannabisforskning. Eventuelle meninger, råd eller anbefalinger som er uttrykt i artikkelen, gjenspeiler ikke Formula Swiss AG eller noen av våre ansatte sine oppfatninger. Vi gjør ingen krav om noen av våre produkter og henviser til vår ansvarsfraskrivelse for mer informasjon.

oktober 18, 2018

Les mer

CBD hos kjæledyr

CBD hos kjæledyr

Cannabidiol (CBD), som er en av de aktive bestanddelene i cannabisplanten, har betydelige helbredende og regulerende egenskaper hos alle pattedyr. Kjæledyreiere har brukt det til et omfattende utvalg av terapeutiske og atferdsmessige problemer, slik som kreftsmerter, betennelser, muskelspasmer, anfall, nevrologiske og magerelaterte forstyrrelser, angst, fortidskader, temperaments- og minneproblemer. Under restitusjon etter sykdom eller kirurgi kan CBD gjenopplive sulten samt bidra til en raskere helbredelse.

Alle virveldyr – inkludert deg og dine kjæledyr – har et endocannabinoid system som holder kroppen i balanse. Dette betyr at kjæledyret ditt har mulighet til å oppleve lignende fordeler med CBD som du gjør. På grunn av likheten mellom kroppene til mennesker og forskjellige pattedyr, har mange eiere begynt å benytte CBD-baserte produkter hos sine kjæledyr.

TOpp 5 helsemessige fordeler ved cbd hos kjæledyr

Anfall

Mellom 1-5% av valpene opplever de dårlige effektene av anfall, noe som kan skyldes et utvalg av skjulte tilstander, inkludert idiopatisk epilepsi som påvirker 3% av hundene og har ingen underliggende årsak. Ulike årsaker kan være arvelige egenskaper, nyre- og leversykdom, hjerneskader og hjernekreft. (1)

Ifølge en undersøkelse foretatt av Evan C. Rosenberg, Richard W. Tsien, Benjamin J. Whalley og Orrin Devinsky (2) har CBD blitt funnet å gradvis redusere antall anfallsepisoder ned til null, mens interaksjonen med endokannabinoide reseptorene forhindrer også nevrotoksisitet forårsaket av anfall.

Smerter

Dyr kan lide av leddsmerter men kan ikke fortelle smerten, så du bør kan legge merke til sine bevegelser eller kanskje at de mister matlysten. Forberedende data viser tilknyttingen av CBD med CB1-reseptoren er medvirkende i behandlingen av kroniske smerter, leddsmerter, skader og plager hos forskjellige typer dyr som hunder og kattedyr. Dette reduserer plagefølelsen.  

Angst

Angst kan påvirke alle kjæledyr, både store og små. Å bruke CBD hos kjæledyr som plages av angst vil hjelpe dem til å reagere rolig og tydelig gjennom stressende situasjoner. CBD brukes for tiden av mange pasienter (mennesker og dyr) som ser etter en annen type behandling uten uønskede reaksjoner. Overbevisende forskning “indikerer at CBD forårsaker selektiv angstdempende effekt” (3) og "CBD [var] forbundet med betydelig redusert subjektiv angst." (4)

Kvalme

En studie fra 2011 (5) antyder at CBD også har innvirkning på dyr når det gjelder kvalme fordi samspillet mellom CBD på endokannabinoide reseptorer garanterer anti-kvalmende egenskaper.

Kreft

Studier har bevist at CBD muligens kan stoppe utvidelsen av kreftceller. I tillegg bidrar det til å øke effekten av tradisjonelle medisiner samt dempe noen av bivirkningene av disse behandlingene. (6)

Som angitt av AVMA (7), har CBD blitt brukt til å behandle et utvalg av sykdommer hos dyr. Denne listen inneholder mange symptomer som folk også kan behandle med CBD selv, som for eksempel smerte, irritasjon, anfall, kreft og relaterte lidelser, frykt, magerelaterte problemer og nervøsitet. Ulike eiere har begynt å behandle dyrene sine med CBD-baserte produkter for å tilby bedre palliativ behandling. Disse eierne melder at deres dyrs personlige livskvalitet har blitt betydelig forbedret ved at de har gått opp i vekt, fikk energi og bedre matlyst, samt begynte å svinge med halen og bjeffe igjen.

Denne artikkelen ble skrevet av en uavhengig og en tredjeparts forfatter som spesialiserer seg på CBD, hamp og cannabisforskning. Eventuelle meninger, råd eller anbefalinger som er uttrykt i artikkelen, gjenspeiler ikke Formula Swiss AG eller noen av våre ansatte sine oppfatninger. Vi gjør ingen krav om noen av våre produkter og henviser til vår ansvarsfraskrivelse for mer informasjon.

oktober 18, 2018

Les mer

Nyhedsbrev