These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Alzheimers

Effekter av CBD mot alzheimers sykdom

Effekter av CBD mot alzheimers sykdom

Ifølge Alzheimers forening er Alzheimer en type demens som forårsaker problemer med både tankeevnen, oppførselen og hukommelsen. Symptomene manifesterer seg som regel gradvis, og kan bli alvorlige i det lange løp ved å påvirke hverdagen på en betydelig måte.

Det kan være vanskelig å vite forskjellen mellom aldersrelaterte endringer og første tegn på demens, men hukommelsestap som påvirker hverdagen er ikke et typisk tegn på aldring. Demens kan oppdages ved symptomer i form av gradvis svakere hukommelse og reduserte tankeevner. Den mest vanlige typen demens er Alzheimers sykdom – en dødelig lidelse som medfører skade og eventuelt tap av hjerneceller i storhjernen.

Stadier i utviklingen av Alzheimers sykdom

1. Tidlig stadium av Alzheimer

I den tidlige fasen av Alzheimers kan vedkommende fungere uavhengig. Han eller hun kan for tiden kjøre, jobbe og være en del av sosiale aktiviteter. Utenom dette kan vedkommende begynne å oppleve forglemmelse av gjenkjennelige ord eller plasseringen til dagligdagse gjenstander.

2. Moderat grad av Alzheimer

I løpet av midtstadiet ved Alzheimers kan vedkommende ha flere problemer med å utføre oppgaver som betaling av regninger, mens det er fremdeles mulig å huske viktige opplevelser gjennom deres liv. Moderat Alzheimer er vanligvis det lengste stadiet og kan vare i lang tid.

3. Alvorlig grad av Alzheimer

I den aller siste fasen av denne sykdommen mister mennesker kapasiteten til å reagere på deres tilstand, samt fortsette en diskusjon og til slutt ha kontroll over sine kroppsbevegelser. De kan da i alle fall uttrykke seg i ny og ne, men det blir allikevel vanskelig å kommunisere smerte. Etter hvert som hukommelse og psykisk helse fortsetter å bli forverret, kan det forekomme identitetsendringer der folk trenger hjelp med å utføre daglige aktiviteter.

Ettersom Alzheimer har utviklet seg til en forferdelig sykdom som påvirker et stort antall individer, har behovet for å oppdage nye, mer vellykkede legemidler mot lidelsen blitt mye større enn før i tiden. I den sammenhengen er cannabisoljens helsemessige fordeler tatt i betraktning.

Hvordan kan CBD hjelpe deg med å behandle Alzheimers?

Cannabidiol (CBD) er et helt naturlig cannabinoid avledet av cannabis uten psykoaktive symptomer, som kan være nyttig for behandlingen av Alzheimers sykdom.

CBD er et middel som demper utviklingen av Alzheimers. Cannabinoider (CBD) har kapasiteten til å beskytte nevrotransmittere inne i storhjernen mot skader. De plasserer seg mellom transmitterne som avtakende atomer og forebygger utvidelsen av Alzheimers symptomer. (1)

En undersøkelse publisert i Journal of Alzheimer's Disease forklarer at CBD er i stand til å forhindre utviklingen av manglende sosial gjenkjennelse. Dette betyr at CBD kunne potensielt forhindre at folk mister sin evne til å gjenkjenne ansiktene til sine bekjente som en del av de tidlige fasene ved Alzheimers. (2)

Selv om vi fortsatt har mye å lære, er det tegn på at endocannabinoid-systemet spiller en viktig rolle i opprettholdelsen av nervesystemet, samt at CBD-oljen kan tilby en rekke forebyggende og helbredende fordeler for enkeltpersoner som er utsatt for, eller allerede lider av svekkende sykdommer som Alzheimers.

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2562334/
  2. https://www.researchgate.net/publication/263934508_Long-Term_Cannabidiol_Treatment_Prevents_the_Development_of_Social_Recognition_Memory_Deficits_in_Alzheimer's_Disease_Transgenic_Mice

Denne artikkelen ble skrevet av en uavhengig og en tredjeparts forfatter som spesialiserer seg på CBD, hamp og cannabisforskning. Eventuelle meninger, råd eller anbefalinger som er uttrykt i artikkelen, gjenspeiler ikke Formula Swiss AG eller noen av våre ansatte sine oppfatninger. Vi gjør ingen krav om noen av våre produkter og henviser til vår ansvarsfraskrivelse for mer informasjon.

oktober 18, 2018

Les mer

Nyhedsbrev